تاریخچه

1391/12/23 0:0

کانون بازنشستگان در اواخر سال 87 بنا به پیشنهاد آقای محمد مهدی خوشابی و به همت 5 نفر از بازنشستگان دانشگاه بدواً نسبت به تاسیس هیت موسس و سپس با برزاری انتخابات مجمع عمومی در تاریخ 88/01/22 و انتخاب رهیات مدیره و بازرسان اقدام گردید و مراحل انجام ثبت آن برابر مقررات قانونی در ارائه ثبت شرکتها صورت پذیرفت در ادامه با همکاری ریاست محترم دانشگاه مکانی جهت دفتر کانون واقع در خیابان ریئسعلی دلواری - کوچه تنگسیر 10 جنب سوپر مارکت ملت در اختیار قرار گرفت که عملا فعالیت هیات مدیره از تاریخ 88/03/01 در مکان مذکور آغاز ردید ./


   
تعداد بازدید:   ۸۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >